05012016logo_dwujezyczne.png  05012016logo_yellow.png
 
link do bip

Przedszkole Miejskie nr 99 w Łodzi usytuowane jest w dzielnicy Śródmieście. Placówka mieści się w dwupiętrowym, wolonostojącym budynku otoczonym dużym  ogrodem. W roku 2010 ogród został wyposażony w nowoczesny sprzęt terenowy, który zapewnia atrakcyjne i bezpieczne warunki przebywania na świeżym powietrzu. Na parterze budynku znajduje się przedszkole, pierwsze piętro budynku zajmuje Miejski Żłobek nr 31. Do przedszkola uczęszcza 170 dzieci, przydzielonych do siedmiu grup. Każda grupa przebywa w kolorowej, wyposażonej w pomoce dydaktyczne i zabawki sali dydaktycznej. Do dyspozycji dzieci pozostaje również sala zabaw ruchowych.

 

Przedszkole zapewnia swoim podopiecznym nie tylko wychowanie, opiekę, nauczanie i poszanowanie praw, ale oferuje również zajęcia dodatkowe: język angielski i gimnastykę korekcyjną.

 

Przedszkole dużą uwagę przywiązuje do współpracy z rodzicami. W celu zacieśniania więzi ze środowiskiem rodzinnym corocznie organizujemy pikniki rodzinne, uroczystości okolicznościowe, warsztaty dla rodziców i spotkania ze specjalistami ( logopeda, psycholog, pedagog). Staramy się angażować rodziców w akcje m. in.: GWIAZDKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, ZAŚWIEĆ SIĘ NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU, GÓRA GROSZA, ZBIÓRKA ZABAWEK DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI KRWINKA.

 

Plan pracy przedszkola obfituje w atrakcyjne wydarzenia. Zarówno dzieci, jak i nauczycielki biorą udział w rozmaitych konkursach organizowanych poza placówką oraz same na terenie placówki organizują konkursy, w których biorą udział przedstawiciele innych placówek oświatowych. Do tradycji przedszkola weszły już na stałe całodzienne wycieczki autokarowe, które nieodłącznie są związane z priorytetami planu pracy na dany rok. Ponadto co miesiąc dzieci uczestniczą w teatrzykach, koncertach muzycznych i inny wydarzeniach kulturalnych.

 

Na terenie placówki działa Rada Rodziców, która jest wsparciem dla wszystkich podejmowanych działań, oferując pomoc przy ich organizacji, jak również wspierając te działania finansowo.